รับลงโฆษณา
โค้ดส่วนลด-shopee

5 โรงงานผลิตน้ำตาล ขายส่งน้ำตาล คุณภาพดี

โรงงานผลิตน้ำตาล หรือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Sugar factories” เป็นอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่เฉพาะเจาะจงและมีลักษณะการบริหารจัดการที่แตกต่างจากโรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีลักษณะเด่นดังนี้:

  • การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ชัดเจน โรงงานน้ำตาลให้ความสำคัญกับการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างลูกไร่, นายหน้า และโรงงานโดยชัดเจน ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับสองของโลกในปัจจุบัน
  • มาตรฐานการบริหารจัดการ โรงงานน้ำตาลที่ดีควรมีเครื่องจักรและระบบการทำงานที่ปลอดภัยและมีความเอาใจใส่สภาวะแวดล้อม โดยไม่ทิ้งมลภาวะเป็นพิษต่อชุมชนในบริเวณโรงงาน
  • สถานะการเงินที่ดี ระบบการเงินของโรงงานน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้สูง หากการเงินไม่ดี อาจทำให้โควต้าอ้อย (นายหน้า) และลูกไร่กลับหนีหายไม่ร่วมธุรกิจได้
  • มีน้ำตาลและผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โรงงานน้ำตาลที่ดีควรผลิตน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลหรือรูปแบบอื่นๆ โดยต้องมีการตรวจสอบและไม่เป็นพิษภัยต่อผู้บริโภคได้

หากคุณกำลังมองหาโรงงานน้ำตาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ทางเราได้รวบรวมโรงงานที่โดดเด่นมาแล้ว 5 โรงงานผลิตน้ำตาล ขายส่งน้ำตาล คุณภาพดี ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างดีเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

แนะนำ 5 โรงงานผลิตน้ำตาล ขายส่งน้ำตาล ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โรงงานผลิตน้ำตาล กลุ่มมิตรผล1. โรงงานผลิตน้ำตาล กลุ่มมิตรผล เป็นบริษัทผลิตน้ำตาลสัญชาติไทย และเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่สุดในทวีปเอเชีย

โรงงานผลิตน้ำตาล กลุ่มมิตรผล เป็นบริษัทผลิตน้ำตาลชั้นนำในทวีปเอเชีย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 และตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โรงงานเริ่มต้นจากการผลิตน้ำเชื่อมขนาดเล็กสำหรับจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ในปี พ.ศ. 2499 กลุ่มมิตรผลได้พัฒนาเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย

โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม ISO 9001:2008 และมีการรับรองมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 14001:2004 สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 22000:2005 สำหรับความปลอดภัยของอาหาร GMP & HACCP สำหรับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน OHSAS 18001:2007 สำหรับสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงาน ISO/IEC 17025:2005 สำหรับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และมรท. 8001:2546 สำหรับมาตรฐานแรงงานไทย นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง Halal และ Kosher ตามหลักศาสนาที่เกี่ยวข้อง

หากคุณสนใจเข้าร่วมธุรกิจกับโรงงานน้ำตาลมิตรผล คุณสามารถติดต่อกลุ่มมิตรผลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเงื่อนไขการเข้าร่วมธุรกิจได้

ช่องทางติดต่อ โรงงานผลิตน้ำตาล


โรงงานผลิตน้ำตาล TRR Group กลุ่มไทยรุ่งเรือง2. โรงงานผลิตน้ำตาล TRR Group กลุ่มไทยรุ่งเรือง

โรงงานผลิตน้ำตาล กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาลที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลน ภาคเอกชนยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศที่มีราคาสูง อย่างไรก็ตาม คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือเถ้าแก่หลิ่น ผู้มีความสามารถในด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ความรู้และความชำนาญของตนในการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทราย โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และก่อตั้งบริษัทร่วมกำลังภายใต้ชื่อ “บริษัท ร่วมกำลังภ จำกัด” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

ในระยะเวลา 70 ปี กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ใช้เวลาในการค้นคว้า ประดิษฐ์ และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และจากเวลาที่เริ่มต้นก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลจนถึงปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ และเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิตน้ำตาลจำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตน้ำตาลสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองยังขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอล) ธุรกิจเครื่องจักร และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า ซึ่งได้รับการยอมรับและเคารพจากในและต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ โรงงานผลิตน้ำตาล


โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ Buriram Sugar 3. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ Buriram Sugar 

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โรงงานนี้เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมน้ำตาลในภูมิภาคดังกล่าว โดยนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจเป็นผู้ริเริ่มในการปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกอ้อยอีกด้วย

ในปี 2507 บริษัท โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาลทราย โรงงานเริ่มต้นมีกำลังผลิตประมาณ 3,003 ตันต่อวัน ในปี 2529 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โรงงานสามารถผลิตอ้อยได้ปริมาณวันละ 17,000 ตัน และสามารถรองรับการเก็บเกี่ยวอ้อยประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยผลิตน้ำตาลทรายประมาณ 214,000 ตัน กากน้ำตาล 90,000 ตัน และชานอ้อย 171,000 ตัน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โดยใช้เครื่องหมายการค้า “กุญแจคู่” นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในปี 2554 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร GMP (ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ) และ HACCP (ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) เพื่อยืนยันความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นอกจากการผลิตน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ยังเข้ามีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้ำตาล ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการปลูกอ้อย และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้การผลิตเป็นวงจรครบวงจรและใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ำตาลอย่างครบถ้วน

ช่องทางติดต่อ โรงงานผลิตน้ำตาล


โรงงานผลิตน้ำตาล Wangkanai วังขนาย4. โรงงานผลิตน้ำตาล Wangkanai วังขนาย…น้ำตาลที่ไม่เหมือนใคร

โรงงานผลิตน้ำตาล วังขนาย (Wangkanai) เป็นกลุ่มน้ำตาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย กลุ่มน้ำตาลวังขนายเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด เมื่อปี 2518 ที่ตั้งอยู่ในตำบลวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มวังขนายในการทำธุรกิจน้ำตาล

กลุ่มวังขนายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตน้ำตาลให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกอ้อย กลุ่มนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี และมีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เสียหายต่อสุขภาพผู้บริโภค กลุ่มวังขนายมีความตั้งใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างสูง และมุ่งเน้นในแนวคิด Health Concern (ความใส่ใจสุขภาพ)

กลุ่มวังขนายมีการจัดการการปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเช่นระบบกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยได้ตามแผนและส่งมอบให้กับโรงงานอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่า เป็นโรงงานผลิตน้ำตาล ที่อยู่อันดับต้นๆของเมืองไทยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กลุ่มวังขนายยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้ในโรงงาน และกลุ่มนี้ยังจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เกินจำเป็นให้กับบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐในด้านพลังงาน

ช่องทางติดต่อ โรงงานผลิตน้ำตาล


โรงงานผลิตน้ำตาล Khonburi Sugar น้ำตาลครบุรี5. โรงงานผลิตน้ำตาล Khonburi Sugar น้ำตาลครบุรี

บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อยภายใต้น้ำตาลครบุรีเป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทเน้นการเชื่อมโยงกลไกด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีความได้เปรียบในเชิงวัตถุดิบและมีภูมิประเทศที่เหมาะสม

โรงงานผลิตน้ำตาลครบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยคุณถวิล ถวิลเติมทรัพย์ จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 1,500 ตันอ้อยต่อวัน ในปี 2539 บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2553 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ได้เพิ่มทุนจาก 350 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท และสามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึง 23,000 ตันอ้อยต่อวัน

บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรี ขายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้กับโรงงานน้ำตาลและยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อจำหน่ายกับบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

ช่องทางติดต่อ โรงงานผลิตน้ำตาล


โรงงานผลิตน้ําตาล มีความสําคัญอย่างไร

โรงงานผลิตน้ำตาลมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อหลายด้าน ดังนี้

  1. การผลิตอาหาร น้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารและเครื่องดื่มทั้งหลาย เช่น ขนมหวาน ผลไม้สกัดน้ำ น้ำอัดลม และอื่นๆ โรงงานผลิตน้ำตาลมีบทบาทสำคัญในการให้ความสะดวกและพอเพียงในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคทั่วไปของประชากร และเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารที่มีอยู่ทั่วโลก.
  2. เศรษฐกิจ โรงงานผลิตน้ำตาลมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งรายได้สำคัญแก่ผู้ประกอบการและรัฐบาล การผลิตน้ำตาลสร้างงานและเพิ่มอัตราการจ้างงานในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม ขนมและอุตสาหกรรมอาหาร.
  3. การส่งเสริมพัฒนาภูมิทัศน์ การดำเนินกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลเป็นตัวแทนของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ การสร้างโรงงานนำไปสู่การเจริญเติบโตของชุมชนรอบข้าง โดยมีผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และการปรับปรุงสภาพทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่.
  4. ส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ โรงงานผลิตน้ำตาลเป็นผู้สั่งสมมานำเข้าวัตถุดิบหลักที่เป็นก้อนธุรกิจของเกษตรกร น้ำตาลได้รับการผลิตจากอ้อยซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของการเกษตร การมีโรงงานผลิตน้ำตาลในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมสร้างและบริการในรอบโรงงานเพิ่มขึ้น.
  5. การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ โรงงานผลิตน้ำตาลใหญ่ในทวีปเอเชียมีบทบาทสำคัญในการส่งออกน้ำตาลไปยังตลาดต่างๆทั่วโลก การค้าน้ำตาลสร้างรายได้สำคัญแก่ประเทศและช่วยเสริมสร้างอัตราการส่งออกให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลระหว่างประเทศ.

โรงงานผลิตน้ำตาลมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ การผลิตอาหาร การพัฒนาภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น