รับลงโฆษณา

5 โรงเรียนสอนนวด เปิดหลักสูตรสอนอาชีพให้ผู้ที่สนใจในการสร้างอาชีพให้กับตัวเอง เป็นมืออาชีพได้

5 โรงเรียนสอนนวด ที่ไหนดี 2024 ประเทศไทยในเวลาปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่สนใจในเรื่องของการเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของโลกจึงทำให้เรื่องของระบบเศรษฐกิจและรายได้ที่เข้ามาสู่ประเทศส่วนใหญ่แล้วมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะมาช่วยในเรื่องของการเดินทางตั้งแต่การเข้ามาสู่ประเทศไทยไปจนถึงการโดยสารขนส่งเองก็ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเรื่องของการทำธุรกิจอื่น ๆ เองก็ได้ผลประโยชน์เช่นกัน

จากการที่ธุรกิจการท่องเที่ยวกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอื่น ๆ เองก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติให้เกิดรายได้เข้ามานั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร , ธุรกิจโรงแรมที่พัก และธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารเหล่านี้จะได้รายได้เข้ามานั้น ก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะพักผ่อนร่างกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทางที่มีระยะทางที่ไกลนั้นคือเรื่องของการ นวดแผนไทย , นวดสปา ที่เป็นธุรกิจที่จะมาช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนักท่องเที่ยว และเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาภายในประเทศไทย จึงทำให้ธุรกิจในเรื่องของการนวดต่าง ๆ นั้นก็จำเป็นที่จะต้องการผู้มีความชำนาญในเรื่องของการนวด ทำให้เกิดธุรกิจ โรงเรียนสอนนวด ที่ไหนดีขึ้นมา

โรงเรียนสอนนวด เป็นสถาบันที่จะมาสอนในเรื่องของการนวดที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่สนใจจะสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองให้เกิดรายได้ขึ้นมา ซึ่งธุรกิจการนวดนั้นเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในปัจจุบันนี้ที่ได้มีการเปิดกิจการธุรกิจรูปแบบนี้ในต่างประเทศเช่นกัน ซึงในประเทศไทยนี้ก็มีสถาบันที่เปิดสอนการนวดหลักสูตรที่ถูกต้องที่จะมีการสอนให้ทั้งหมดจนสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้เช่นกัน ในประเทศไทยได้มี โรงเรียนสอนนวด โดยจะยกตัวอย่างโรงเรียนหรือสถาบันที่เปิดสอนให้ทราบ 5 แห่ง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง นนทบุรี

1. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง นนทบุรี

เป็นสถาบันที่ได้มีการเปิดสอนอาชีพให้แก่ผู้หญิงที่มีความต้องการเสริมสร้างหารายได้เข้ามาเพื่อใช้เลี้ยงครอบครัวและตัวเอง ซึ่งศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง นนทบุรี เป็นโรงเรียนฝึกสอนอาชีพที่ได้มีการเปิดสอนในเรื่องของการทำอาชีพให้แก่ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรม , งานฝีมือ , งานเย็บปัก , การทำอาหาร , การบริการในโรงแรม และการนวดแผนไทย สปา นวดฝ่าเท้า ที่จะได้มีการเปิดหลักสูตรการสอนเป็นระยะเวลาทั้งแบบ 3 เดือน หรือแบบชั่วโมงโดยจะเปิดการสอนเป็นระยะเวลา 120 ชั่วโมงให้เข้าเรียนแล้วแต่หลักสูตร หลักสูตรที่ได้มีการเปิดสอนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสอนนวด

ที่อยู่ :
เบอร์โทร :


โรงเรียนสอนนวด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

2. โรงเรียนสอนนวด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้เปิดสอนหลักสูตรการนวดแผนไทยดั้งเดิมหรือการทำสปาให้กับผู้สนใจหลักสูตรการสร้างอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักสูตรที่ทำการเปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรการนวดแผนไทยดั้งเดิมหรือการนวดแผนไทยโบราณ และการทำสปานวดบริเวณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนวดสปาหน้า , สปาน้ำมันสมุนไพร ซึ่งสามารถทำการสมัครเรียนหลักสูตรได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นอกจากจะมีเรื่องของการเปิดสอนหลักสูตรนวดแล้วยังมีหลักสูตรอาชีพอื่นได้เปิดสอนให้เข้าเรียนตามความสนใจเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสอนนวด

ที่อยู่ :
เบอร์โทร :


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

3. โรงเรียนสอนนวด ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

เป็นโรงเรียนที่มีความคล้ายกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่จะมีการเปิดสอนในเรื่องของการฝึกสอนอาชีพที่สามารถจะนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้ โดยจะมีการเปิดหลักสูตรในเรื่องของการฝึกอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรม , งานช่างฝีมือ และการนวด โดยหลักสูตรการนวดที่ได้เปิดการสอนนั้นจะเป็นหลักสูตรนวดแผนไทยดั้งเดิมและการนวดฝ่าเท้า ที่จะเปิดหลักสูตรการสอนเป็นเวลา 48 , 60 , 90 , 150 ชั่วโมง โดยแต่ละหลักสูตรก็จะมีระยะเวลาการสอนของแต่ละหลักสูตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้มีการเปิดสาขาเขตให้เลือกเรียนกันแล้สแต่ความสะดวกโดยจะมีแต่ละเขต ดั่งต่อไปนี้

 • เขตบ่อนไก่ ( ปทุมวัน )
 • เขตบางรัก
 • เขตกาญจนสิงหาสน ( ตลิ่งชัน )
 • เขตคลองเตย
 • เขตดินแดง

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสอนนวด

ที่อยู่ :
เบอร์โทร :


โรงเรียนคริสเทิล โพรเฟสชันนัล อคาเดมี่
โรงเรียนคริสเทิล โพรเฟสชันนัล อคาเดมี่

4. โรงเรียนสอนนวดคริสเทิล โพรเฟสชันนัล อคาเดมี่

เป็นสถาบันในเรื่องของความสวยความงาม ที่ได้มีการเปิดหลักสูตรสอนการนวดแผนไทยให้กับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นและมีความสนใจในเรื่องของการนวดแผนไทย ที่จะนำไปเสริมสร้างอาชีพให้เกิดรายได้แก่ตัวเอง โดยหลักสูตรที่มีการเปิดสอนนั้นเพียงแค่ 2 วัน ก็สามารถที่จะนำวิชาที่ได้ร่ำเรียนนั้นไปประกอบอาชีพได้ทันที ได้มีการเปิดสอนโดยไม่เสียค่าใช้ในการเรียน ซึ่งหลักสูตรที่ได้มีการเปิดสอนมีทั้งการนวดแผนไทย , นวดสปา , การทำโยคะ และหลักสูตรการทำสมุนไพร ให้สามารถสร้างได้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสอนนวด

ที่อยู่ :
เบอร์โทร :


5. โรงเรียนสอนนวด ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

เป็นสถาบันหรือโรงเรียนที่ทำการเปิดฝึกสอนในเรื่องของการสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนที่มีความต้องการหารายได้เข้ามาเพื่อเลี้ยงตัวเองหรือครอบครัวที่จะสามารถนำหลักวิชาที่ได้เข้าไปร่ำเรียนนั้นไปใช้ต่อยอดได้ และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนี้ยังได้มีการเปิดสอนในเรื่องของหลักสูตรการนวดแผนไทย , นวดฝ่าเท้า , นวดน้ำมันสมุนไพร , นวดอโรม่า , การนวดหน้า , และนวดสปา โดยแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เข้ามาโดยจะเริ่มต้นที่ 80 ชั่วโมง หรือ 160 ชั่วโมง โดยหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนนั้นเปิดให้เข้าเรียนฟรี ที่จะสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ หรือแม้กระทั่งเสาร์ – อาทิตย์ และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครก็มีการแบ่งเขตเปิดสอนโดยมีเขตต่อไปนี้

 • เขตบางพลัด
 • เขตบางกอกน้อย
 • เขตจตุจักร 1 และ จตุจักร 2
 • เขตสะพานสูง
 • เขตสวนลุมพินี
 • เขตบางกะปิ
 • เขตวัดวรจรรยาวาส , วัดธรรมมงคล

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสอนนวด

ที่อยู่ :
เบอร์โทร :


สรุป โรงเรียนสอนนวด ที่ไหนดี 2024

จาก 5 สถาบันหรือ โรงเรียนสอนนวด ที่ได้มีเปิดให้บริการเข้าเรียนกันนั้นสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสถานที่การติดต่อเข้าคอร์สเรียนได้ในอินเทอร์เน็ตและเบอร์โทรที่ได้มีการทิ้งเอาไว้

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้