รับลงโฆษณา
โค้ดส่วนลด-shopee

5 สถาบันอบรมไคเซ็น ที่ไหนดี 2024 เนื้อหาครบถ้วน ถ่ายทอดเข้าใจง่าย ค่าคอร์สไม่แพง

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นหลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยมสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานให้มีความสะดวก ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้การชีวิตประจำวันทั่วไปได้ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้นี่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริหาร หัวหน้างานและเหล่าคนทำงานทั่วไปมาก สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปท่านใดที่ต้องการอบรมหลักสูตรนี้อาจสงสัยว่าควรเลือกใช้บริการสถาบันอบรมไคเซ็น ที่ไหนดี มาอ่านบทความนี้แล้วคุณจะได้คำตอบ

การเลือกสถาบันอบรมไคเซ็น

 • วิทยากรมีความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในหลักสูตรใดก็ควรได้รับการอบรมโดยวิทยากรที่มีความชำนาญ เพราะวิทยากรจะมีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้หากมีการซักถามสิ่งใดก็ไขความกระจ่างให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังแนะนำแนวทางการนำข้อมูลที่อบรมไปปรับใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย
 • เนื้อหาเข้าใจง่าย แม้เนื้อหาจะยากแต่ก็ควรจะทำออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากเนื้อหาแล้วในหลักสูตรควรมีการอบรมรูปแบบอื่นปนอยู่ด้วยเพื่อให้เกิดความรู้แบบองค์รวม เช่น กิจกรรมนันทนาการ การทำเวิร์คชอป การทำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อบรมรายอื่น เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรไคเซ็นจะอบรมเสร็จใน 1 วันเท่านั้น เพราะฉะนั้นควรมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป หากอบรมเป็นกลุ่มก็ควรมีโปรโมชันลดราคาเพิ่มเติมตามสมควรอบรมไคเซ็นที่ไหนดี

สถาบันฝึกอบรมไคเซ็นเอ็นเทรนนิ่ง รับพัฒนาบุคลากรครบวงจร

 1. Entraining สถาบันฝึกอบรมไคเซ็นเอ็นเทรนนิ่ง รับพัฒนาบุคลากรครบวงจร

หลักสูตรการอบรมไคเซ็นของสถาบันนี้มีชื่อว่า “Continue improvement by Kaizen” จัดอบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงแนวคิดการปรับปรุงแบบไคเซ็นเสียก่อน เรียนรู้เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุง สอนเทคนิคการปรับปรุงด้วยเครื่องมือต่างๆมากมาย เช่น 5S, QC7 Tools, PDCA เป็นต้น มรตัวอย่างกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นเพื่อประกอบความเข้าใจ เรียนรู้แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานหรือชีวิตประจำวันของตนเองได้ ผลักดันให้ผู้เข้าเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การฝึกอบรมใช้องค์ประกอบมากมายเพื่อให้ผู้เข้ารับความอบรมมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่สุด

ช่องทางติดต่อสถาบันอบรมไคเซ็น

 • Tel : 086-303-6747, 091-770-3350, 091-770-3354
 • Email : asst.entraining.net, cocoachtraining@gmail.com
 • Website : https://www.entraining.net/

Bizinthai อบรมไคเซ็น (Kaizen Training)

 1. Bizinthai อบรมไคเซ็น (Kaizen Training)

หลักสูตรการอบรมไคเซ็นเชิงปฏิบัติการ สนุก เข้าใจง่าย เป็นหลักสูตรการอบรมแบบ 1 วันที่ให้องค์ความรู้ครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริง วิธีการอบรมมีทั้งบรรยาย ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง การเล่นเกมและการทำเวิร์คช็อป โดยมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสม สำหรับการอบรมไคเซ็นกับสถานบันแห่งนี้มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เช่น KAI-ZEN CI, KAI-ZEN Suggestion, KAI-ZEN Office, KAI-ZEN KARAKURI เป็นต้น ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปและเหมาะกับผู้เข้าอบรมคนละกลุ่มกัน เพราะฉะนั้นหากต้องการเข้าอบรมไคเซ็นกับที่นี่ แนะนำให้สอบถามข้อมูลเข้าไปก่อนเพื่อประกบอความเข้าใจ จะได้เลือกหลักสูตรกันได้อย่างเหมาะสม

ช่องทางติดต่อสถาบันอบรมไคเซ็น

 • Tel : 099-327-8256
 • Line ID : tc_goong
 • Email : bit@bizinthai.com
 • Website : https://www.bizinthai.com

Top Professional and Development หลักสูตอบรมไคเซ็นออนไลน์

 1. Top Professional and Development หลักสูตอบรมไคเซ็นออนไลน์

เปิดหลักสูตรอบรมไคเซ็นออนไลน์ผ่านการสัมมนาหรือ Virtual Training ผ่าน Zoom โดยเป็นบรรยากาศการอบรมเสมือนจริง สามารถถาม ตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้แบบ Real-Time วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ เนื้อหาภายในหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีทั่วไปไปจนถึงการทำเวิร์คช็อปเพื่อจำลองการประยุกต์ไปใช้งานจริง เนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็เข้าอบรมได้ หลังอบรมเสร็จจะได้ใบประกาศจากทางสถาบัน โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลหลากหลายกลุ่มทั้งผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ช่องทางติดต่อสถาบันอบรมไคเซ็น

 • Tel : 020-263-788, 091-234-5669, 065-956-4049
 • Email : hrod4@topprobooking.com
 • Website : https://www.hrodthai.com/2000030-kaizen-improvement

อบรมไคเซ็น จป บริหาร ออนไลน์ toppro - safetyinthai ลด มากกว่า 30%

 1. อบรมไคเซ็น จป บริหาร ออนไลน์ toppro – safetyinthai ลด มากกว่า 30%

เปิดอบรมหลักสูตร Kaizen : สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางาน เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย

 • แนวคิดพื้นฐานตามหลัก MSQCDEE
 • Kaizen กับเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคเพื่อลดความสูญเสีย 7 ประการ
 • เทคนิคการนำหลักการ Kaizen ไปใช้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการทำงานรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้วย

บรรยายและจัดทำเวิร์คช็อปโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะเวลาการอบรม 1 วัน จะเลือกอบรมที่บริษัทหรือสถานที่อื่นๆได้ตามความต้องการ นอกจากหลักสูตร Kaizen แล้ว สถาบัน Safetyinthai ยังเปิดหลักสูตรการอบรมอีกมากมายโดยเฉพาะหลักสูตรในด้านความปลอดภัย ดังนั้นหากสนใจจะอบรมไคเซ็นหรือแม้แต่หลักสูตรอื่นๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสถาบันกันเข้าไปได้เลย

ช่องทางติดต่อสถาบันอบรมไคเซ็น

 • Tel : 086-369-9225
 • Line ID : @safetyinthai
 • Email : topprotpd@yahoo.com
 • Website : www.safetyinthai.com

อบรมไคเซ็น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ In-House & Public

 1. อบรมไคเซ็น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ In-House & Public

หลักสูตร Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงผลงานของสถาบันนี้เป็นอีกหลักสูตรที่อบรมจบใน 1 วันแต่ก็มีเนื้อหาที่สำคัญครบถ้วน รูปแบบการอบรมมีทั้งบรรยาย ทำกิจกรรม/เวิร์คชอปและการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งข้อมูลและกิจกรรมที่ได้ทำนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้อย่างแน่นอน มีค่าใช้จ่ายไม่สูง เหมาะสำหรับผู้บริหาร คนทำงานและบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากหลักสูตร Kaizen แล้ว ทางสถาบัน People Dynamic ยังมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจอีกมากมาย หากใครสนใจเข้าอบรมก็ติดต่อไปยังช่องทางด้านล่างกันได้เลย

ช่องทางติดต่อสถาบันอบรมไคเซ็น

 • Tel : 092-024-6554, 087-056-4448, 081-782-2285
 • Line ID : @peopledynamic
 • Email : contact@people-dynamic.com
 • Website : https://www.people-dynamic.com/

สรุป สถาบันอบรมไคเซ็น ที่ไหนดี

สรุปได้ว่าหลักสูตรไคเซ็นนั้นเหมาะที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันมาก เพราะจะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยาก ปรับเรื่องซับซ้อนให้ง่ายมากขึ้น สิ้นเปลืองแรงงานและเวลาน้อยลง หากทำได้อย่างยั่งยืนก็จะเป็นผลดีต่อองค์กรหรือการใช้ชีวิตมากเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่อยากอบรมแต่ไม่รู้จะเลือกสถาบันอบรมไคเซ็น ที่ไหนดี ก็สามารถใช้ข้อมูลในบทความนี้ประกอบการตัดสินใจกันได้เลย

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น