รับลงโฆษณา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเป็นบุคคลที่น่าเคารพของลูกหลานและถือว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของทุกคนในครอบครัว ที่ควรดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมอายุมากยิ่งขึ้นและมีจำนวนการเกิดของเด็กรุ่นใหม่ที่น้อยลง ดังนั้นจึงทำให้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นในปัญหานี้จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอาไว้ทั่วทุกจังหวัดเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง ขึ้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งก็จะมีการดูแลผู้สูงอายุที่แตกต่างกันออกไป พร้อมกับยังมีการเพิ่มเติมกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและมีสุขภาพกายที่ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำ 5 อันดับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี ที่ดีที่สุดและมีการใส่ใจในบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

การดูแลผู้สูงอายุตามหลักแบบองค์รวม

สำหรับวัยผู้สูงอายุถือว่าเป็นวัยที่ควรดูแลเอาใจใส่มากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัย 4 ควรหาให้ผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะตามมาภายหลังอย่างนั้นเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรยึดมั่นในการดูแลผู้สูงอายุตามหลักการ 5 อ.ก็มีรายละเอียดดังนี้

1. อาหาร ควรใส่ใจดูแลในเรื่องของการเลือกสรรอาหารให้มีตั้ง 5 หมู่และเพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน โดยวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารส่วนใหญ่ควรมีความสดสะอาดและปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของอาหารเป็นพิษหรือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะตามมาภายหลัง และผู้สูงอายุควรระมัดระวังในเรื่องของอาหารที่มีรสหวานหรืออาหารรสจัดเพราะอาจจะทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นมาได้

2. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายของผู้สูงอายุมีส่วนสำคัญมากที่สุดเพราะจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเต้นของหัวใจได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีส่วนช่วยในการลดโอกาสการเกิดโรคร้ายได้ดี โดยควรออกกำลังกายประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะช่วยให้โรคประจำตัวทุเลาลงมากยิ่งขึ้นและทำให้เดินเหินได้สะดวกอีกด้วย

3. อนามัย การดูแลผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัยโดยจะต้องจัดที่อยู่หรือที่นอนให้ผู้สูงอายุอยู่ในโซนที่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา การจัดห้องนอนที่ไม่รบกวนเกินไปและสบายหูสบายตา ก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่ นอกจากนี้ควรให้ผู้สูงอายุมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

4. อารมณ์ การให้ผู้สูงอายุได้ฝึกควบคุมอารมณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด มีส่วนช่วยในการยับยั้งความรู้สึกนึกคิดแบบเดิมๆเพื่อให้สามารถมองโลกในแง่ดีหรือโลกในแง่บวกได้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมกับให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ส่งผลต่ออารมณ์ก็จะช่วยให้มีจิตใจที่ร่าเริงและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆได้ดีมากยิ่งขึ้น

5. อดิเรก สำหรับงานอดิเรกเป็นการสร้างคุณค่ากับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองหางานอดิเรกที่ชอบที่สุด เช่น ปลูกต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ การเข้าวัดฟังธรรมหรือทำบุญ การทำงานฝีมือ DIY ต่างๆ รวมไปถึงการพบปะสังสรรค์กับชมรมในวัยเดียวกัน มีส่วนช่วยที่ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังคมใหม่ๆได้มากขึ้น และยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์อีกด้วย

หลักการดูแลผู้สูงอายุแต่ละประเภท

การดูแลผู้สูงอายุแต่ละประเภทถือว่ามีขั้นตอนในการดูแลที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ดูแลจะต้องใส่ใจในทุกๆเรื่องกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเพราะจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ดังนั้นหลักการดูแลผู้สูงอายุแต่ละประเภทก็มีดังนี้

  • การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวยากและมีความลำบากในการเคลื่อนไหวตัว หรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้ไม่ดีมากนัก โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุประเภทนี้ควรจัดบ้านและที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการลื่นล้มอย่างนั้นเอง
  • การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย จะต้องมีการดูแลผู้สูงอายุประเภทนี้ตลอด 24 ชั่วโมง คอยหมั่นดูแลทำความสะอาดตามร่างกาย และต้องคอยป้อนอาหารทางสายยาง โดยรวมไปถึงการใส่ใจในเรื่องของระบบขับถ่ายร่วมด้วย นอกจากนี้ควรมีการแบ่งเวลาในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้สูงอายุติดเตียงอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการเกิดพังผืดได้อีกด้วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี ที่ไหนดีที่สุดและมีทีมดูแลแบบครบวงจร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยศูนย์ดูแลที่หลากหลายแห่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐบาล มีการเปิดบริการให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะประกอบด้วยทีมงานและทีมแพทย์ที่เอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ดีที่สุดและมีการบริการด้วยความเอาใจใส่กับผู้สูงอายุทุกท่านมีดังนี้


สุราษฎร์เนอสซิ่งโฮม Surat Nursing Home1. สุราษฎร์เนอสซิ่งโฮม Surat Nursing Home

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรโดยประกอบด้วยเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบครันและมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยทางทีมแพทย์จะมีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวโดยจะมีการติดตามอาการของโรคอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับยังถือว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีการใส่ใจในเรื่องของอาหารและสุขลักษณะอนามัยอีกด้วย

ช่องทางติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี


บ้านเปี่ยมสุขเฮลท์แคร์ สถานรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น2. บ้านเปี่ยมสุขเฮลท์แคร์ สถานรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ประกอบด้วยอาคารและสถานที่ที่สวยงามมีความสะอาดและปลอดโปร่งมากที่สุด ทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยก็รู้สึกดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น และยังถือว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและมีทีมแพทย์และทีมพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ช่องทางติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี


รับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ รักษ์โฮม เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ3. รับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ รักษ์โฮม เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชราที่ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแบบครบครัน พร้อมยังเป็นบ้านพักคนชราที่มีการเพิ่มเติมกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมากมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมในยามว่างได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์และพนักงานคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องมากที่สุดอีกด้วย

ช่องทางติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี


ตาปีเนอร์สซิ่งแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี4. ตาปีเนอร์สซิ่งแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ติดถนนใหญ่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และยังมีการจัดตั้งทีมงานและทีมแพทย์ที่คอยดูแลผู้สูงอายุแบบสลับสับเปลี่ยนในแต่ละวัน โดยทางทีมแพทย์ส่วนใหญ่จะมีใบประกอบวิชาชีพที่เรียนทางด้านดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีจึงทำให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในทุกๆด้านได้อย่างเต็มที่

ช่องทางติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี


อุ่นรัก เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี แบบมืออาชีพ5. อุ่นรัก เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี แบบมืออาชีพ

เป็นบ้านพักคนชราที่มีการตกแต่งบรรยากาศรอบๆที่มีความร่มรื่นและดูสวยงามเป็นอย่างมาก มีโซนที่นั่งให้ได้พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นหรือยามเครียดได้ดีที่สุด และยังเป็นบ้านพักคนชราที่มีการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุทุกท่านเป็นอย่างดีด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีและใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินอีกด้วย

ช่องทางติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี


สรุป ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้กล่าวไปข้างต้นประกอบด้วยผู้ดูแลและทีมแพทย์ที่เอาใจใส่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารและสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้สูงอายุที่ดำรงชีวิตอยู่ภายในศูนย์ดูแลมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้มากที่สุดอีกด้วย

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น