รับลงโฆษณา

5 บริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่จะมาช่วยให้มีทางเลือกการทำอาชีพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันภายในประเทศไทยนั้นกำลังมีการพัฒนาทางด้านระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เกิดจากการที่คนไทยนั้นกำลังมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตหรือการทำธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาจากเทคโนโลยีและสภาพของสังคมที่กำลังมีความต้องการสิ่งที่จะมาสนองแก่ตัวเองให้มากที่สุด

แต่ปัจจุบันผู้คนในประเทศไทยนั้นเกิดอัตราการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงอายุของผู้คนที่กำลังมองหางานนั้นส่วนใหญ่แล้วกำลังเป็นช่วงที่อยู่ในวัยที่พึ่งจบการศึกษามากจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยและมีความต้องการที่จะมองหางานทำเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาสู่การเลี้ยงครอบครัวหรือตัวเอง ซึ่งในเวลานี้เองก็เกิดอัตราการแย่งงานกันจากการที่มีผู้คนต้องการที่จะทำงาน และในเรื่องของการแข่งขันของการหางานเพื่อเข้าทำการสมัครเองนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการหาช่องทางจาก บริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดหางานให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำการสมัครหางาน ให้ได้งานที่เหมาะสมแก่ตัวเองและมั่นใจได้ว่าบริษัท ตัวแทนจัดหางาน จะมีการเลือกบริษัทหรือโรงงานที่ต้องการแรงงานคนที่จะไปช่วยให้การทำธุรกิจและได้รับผลตอบแทนที่มั่นใจว่าคุ้มค่าเมื่อเข้าทำงาน

และภายในประเทศไทยปัจจุบันนี้เองก็ได้มีบริษัท ตัวแทนจัดหางาน อยู่หลายแห่งที่จะมาช่วยในการจัดหางานแก่ผู้ทำการสมัคร ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำ 5 บริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่มีการรับรองได้ว่าเป็นบริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่มีคุณภาพและไม่ปล่อยให้ผู้สมัครนั้นคอยนาน โดยจะมี 5 บริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่จะยกตัวอย่างดังนี้

บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. Personnel Consultant ( บริษัท เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด )

เป็นหนึ่งในบริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งบริษัทที่ได้มีการเปิดให้บริการธุรกิจนี้มาแล้วถึง 25 ปี ระบบการทำงานของ Personnel Consultant นั้นจะจัดสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้เข้าทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง โดยการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าทำงานนั้นบริษัท Personnel Consultant จะได้มีการสอบถามประวัติและให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อเอาไว้ส่งต่อให้กับบริษัทที่กำลังมองหาบุคลากรไปช่วยในการทำงานในธุรกิจนั้น มั่นใจในบริษัท Personnel Consultant ที่จะช่วยผู้ที่ต้องการหางานนั้นมีโอกาสหารายได้ให้กับตัวเองได้

Fischer & Partners

2. Fischer & Partners ( บริษัท ฟิชเชอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด )

เป็นบริษัท ตัวแทนจัดหางาน สัญชาติไทย , อินโดนีเซีย ที่ติดอันดับต้น ๆ ในเรื่องของการจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้ที่เข้ามาทำการสมัคร โดยระดับการรับสมัครนั้นรับตั้งแต่การเป็นพนักงานทั่วไป ไปจนถึง ผู้บริหารระดับสูง ที่ได้มีการคัดกรองความสามารถของผู้ที่เข้ามาทำการสมัครและจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมให้แก่บริษัทที่ต้องการพนักงานไปช่วยในการทำธุรกิจที่เหมาะสม จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัท Fischer & Partners นั้นได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในประเทศอินโดนีเซียก็ตาม มั่นใจได้ว่าบริษัท Fischer & Partners มีการบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้การดำเนินการทำธุรกิจนั้นดำเนินการต่อไปได้

Adecco Thailand บริษัทจัดหางาน จัดหางาน

3. Adecco ( บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด )

Adecco Thailand บริษัทจัดหางาน จัดหางาน หาคนทำงาน งานประจำ งานชั่วคราว เป็นบริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่ได้มีการเปิดสาขาในประเทศไทยโดยเป็นบริษัทจัดหางานในเครือข่ายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบริษัท Adecco เป็นบริษัทที่จะมาให้คำปรึกษาพร้อมจัดหางานให้แก่ผู้ที่กำลังว่างงานให้เข้าไปอยู่ในเครือข่ายของบริษัท Adecco ซึ่งรูปแบบการให้บริการของบริษัท Adecco นั้นจะมีการให้บริการในเรื่องของการจัดหางานให้กับผู้ที่เข้ามาทำการกรอกแบบฟอร์มพร้อมให้การปรึกษาและฝึกอบรมก่อนที่จะทำการส่งตัวออกไปให้แก่บริษัทเครือข่ายของ Adecco ที่กำลังมองหาบุคลากรไปช่วยในการดำเนินการทำธุรกิจ

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาด้านบุคลากร ปัจจุบันเรามีที่ปรึกษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในแต่ละสาชาอาชีพเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ผู้สมัครงานตามตำแหน่งที่ต้องการ

4. Perfect Hunter ( บริษัท เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด )

Perfect Hunter เป็นบริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่ได้มีการเปิดหาผู้ที่ว่างงานและส่งผู้ที่ว่างงานนั้นไปให้แก่บริษัทเครือข่ายของ Perfect Hunter ที่ได้มีการมองหารบุคลากรไปช่วยในธุรกิจนั้น โดยบริษัท Perfect Hunter จะเป็นบริษัทที่รับผู้ที่กำลังว่างงานอยู่นั้น ที่กำลังมีความต้องการที่จะทำงานและมองหางานอยู่ได้เข้ามากรอกใบสมัครพร้อมประวัติเอาไว้ให้กับบริษัท Perfect Hunter จะทำการส่งประวัติแบบฟอร์มที่ได้มีการกรอกเอาไว้ไปให้แก่บริษัทเครือข่ายที่กำลังมองหาบุคลากรเข้าไปช่วยในการดำเนินการทำธุรกิจนั้น มั่นใจถึงประสิทธิภาพและการให้บริการของ Perfect Hunter ที่ได้มีการทำธุรกิจรูปแบบนี้มาแล้วถึง 10 ปี

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาด้านบุคลากร ปัจจุบันเรามีที่ปรึกษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในแต่ละสาชาอาชีพเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ผู้สมัครงานตามตำแหน่งที่ต้องการ

FDI Recruitment Thailand

5. FDI Recruitment Thailand ( บริษัท เอฟดีไอ รีคิ้วเม้นท์ ไทยแลนด์ จำกัด )

เป็นอีกหนึ่งบริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่ได้มีการเปิดรับผู้ที่กำลังมองหางานที่จะทำแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง บริษัท FDI Recruitment Thailand จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาและรับฝากแบบฟอร์มการสมัครงานที่จะนำไปส่งต่อให้แก่บริษัทเครือข่ายที่กำลังมองหาบุคลากรไปช่วยในการทำธุรกิจ พร้อมทั้งบริการในเรื่องของการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาทำการฝากสมัครงานเอาไว้ ก่อนที่จะทำการส่งออกไปให้ทำธุรกิจกับเครือข่ายของบริษัท FDI Recruitment Thailand จึงมั่นใจได้ว่าการให้บริการและการฝากงานกับบริษัท FDI Recruitment Thailand นั้นมีโอกาสได้งานอย่างแน่นอน

จาก 5 บริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่ได้มีการยกตัวอย่างในบทความนี้นั้นสามารถที่จะเข้าไปทราบรายละเอียดได้ในเว็บไซต์หลักของบริษัท ตัวแทนจัดหางาน ที่ได้ทำการยกตัวอย่างมาได้นอกจาก 5 บริษัท ตัวแทนจัดหางาน ภายในประเทศไทยเองก็มีบริษัทจัดหางานให้แก่ผู้ที่กำลังต้องการงานที่มีให้เลือกอยู่หลายสถานที่ จึงมั่นใจได้ว่าหากได้มีการฝากงานแก่บริษัท ตัวแทนจัดหางาน จะมีโอกาสได้งานทำอย่างแน่นอน

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น